SPRZEDAŻ OPON: 798 963 554
SERWIS OPON: 509 053 447 / (61) 6658754
WYSZUKAJ ZAMÓWIENIE:   

Prawo do odstąpienia od umowy

Zwroty i reklamacje

  1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty doręczenia/odbioru zamówienia.
  2. Po odebraniu towaru kupujący może od umowy odstąpić, składając oświadczenie na piśmie oraz dokonując zwrotu towaru w terminie 14 dni od dnia odebrania zamówienia. Towar musi być w stanie nienaruszonym, nie może być używany, zabrudzony, nie może nosić żadnych znamion użytkowania. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia zwrotu. Do zwracanego towaru musi być dołączony dowód zakupu (oryginał faktury lub paragon) oraz numer rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze. Przelew następuje w terminie 14 dni od daty zwrotu towaru na adres Grykar Grzegorz Gryka, ul. Reknicka 1, 61-065 Poznań, przelewem na wskazany przez klienta rachunek bankowy. Koszty zwrotu przesyłki (ze sklepu do klienta, od klienta do sklepu) oraz prowizję bankową, ponosi Klient (zamawiający towar).
  3. Przed odbiorem i zapłatą za zamówiony towar, klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy przesyłka jest zgodna z zamówieniem oraz czy nie jest uszkodzona. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności w przesyłce lub w sytuacji gdy przesyłka została uszkodzona prosimy o odmowę przyjęcia paczki od kuriera i podpisanie protokołu zwrotnego/reklamacyjnego.
  4. Rezygnacja ze zrealizowanego już zamówienia oraz nie przyjęcie towaru zgodnego z zamówieniem jest równoznaczne ze zgodą na pokrycie kosztów transportu ze sklepu internetowego do klienta oraz od klienta do sklepu internetowego.
  5. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon), który należy dołączyć do formularza zwrotu/reklamacji.
  6. W przypadku pozytywnego dla Państwa rozstrzygnięcia, zwrot kosztów wadliwego towaru ponosi sklep internetowy Grykar.
  7. Jeżeli reklamacja nie została uznana i nie zgadzacie się Państwo z takim werdyktem, przysługuje Wam prawo odwołania i powołania niezależnego rzeczoznawcy w celu dochodzenia swoich roszczeń.