SPRZEDAŻ OPON: 798 963 554
SERWIS OPON: 509 053 447 / (61) 6658754
WYSZUKAJ ZAMÓWIENIE:   

Regulamin

Zakładając Konto Użytkownik potwierdza, że zna treść regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.

 

I Pojęcia

  1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania ze Strony www.krainaopon.pl
  2. Administrator – podmiot zarządzający stroną www.krainaopon.pl. Administratorem strony jest firma Grykar Grzegorz Gryka, z siedzibą w Plewiskach, ul. Bazyliowa 12/1, 62-064 Plewiska, NIP 972-11-45-294 (w skrócie Grykar).
  3. Sklep internetowy – część strony internetowej udostępniona dla Użytkowników, umożliwiająca po zarejestrowaniu i zalogowaniu dostęp do indywidualnego Konta, a także wgląd, edycję oraz wprowadzanie własnych danych do systemu.
  4. Użytkownik – konsument lub podmiot gospodarczy, który wyraził zgodę na treść niniejszego Regulaminu oraz korzysta ze Strony i Sklepu internetowego Grykar.

 

II Ochrona prywatności

  1. Użytkownik korzystając ze Sklepu internetowego Grykar podaje swoje dane osobowe lub dane firmy.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Grykar jako Administratora ww. danych wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem Sklepu internetowego oraz ze świadczonymi usługami oraz sprzedażą.
  3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Grykar poprzez pocztę elektroniczną oraz sms.
  4. Administrator danych nie przekazuje ich podmiotom trzecim.
  5. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Grykar swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U.nr 133 poz.883).
  6. Użytkownik ma prawo wglądu do wszelkich umieszczonych przez siebie w Sklepie internetowym Grykar danych, ich zmiany, a także usunięcia danych z bazy.

 

III Odpłatność

  1. Korzystanie ze Sklepu internetowego Grykar jest całkowicie bezpłatne.

 

IV Odpowiedzialność

  1. Grykar nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty poniesione przez Użytkownika wynikłe z korzystania ze Sklepu internetowego, a szczególności za straty materialne, finansowe lub utracone korzyści, a także za brak dostępu do systemu wynikającego z przerwy technicznej bądź awarii.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z Konta i Sklepu internetowego przez Użytkownika.

 

V Prawa autorskie

  1. Materiały udostępnione w Sklepie internetowym wykorzystywać można jedynie na własny użytek, w celach niekomercyjnych.
  2. Wygląd strony, wszystkie opisy, dane, pliki graficzne i ten regulamin są własnością firmy Grykar. Kopiowanie i wykorzystywane w celach innych niż niekomercyjne i na własny użytek, bez zgody firmy Grykar narusza prawa autorskie i będzie traktowane jako przestępstwo gospodarcze.
  3. W przypadkach, gdy materiały udostępniane w Sklepie internetowym bądź na stronie www.krainaopon.pl należą do innych podmiotów – wykorzystywane są one wyłącznie za ich zgodą i także są chronione prawem autorskim.

 

VI Postanowienia końcowe

  1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest dobrowolne i równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
  2. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  3. Regulamin obowiązuje od dnia 10.05.2019 r.