SPRZEDAŻ OPON: 798 963 554
SERWIS OPON: 509 053 447 / (61) 6658754
WYSZUKAJ ZAMÓWIENIE:   

Regulamin

Zakładając Konto Użytkownik potwierdza, że zna treść regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.

 

Pełna nazwa firmy:

Grykar Grzegorz Gryka

nip: 9721145294

regon: 300873990

 

Biuro obsługi/serwis/magazyn Grykar:

Grykar Grzegorz Gryka

ul.Reknicka 1

61-065 Poznań

 

Adres siedziby firmy:                      

Grykar Grzegorz Gryka

ul.Bazyliowa 12/1

62-064 Plewiska

 

I Pojęcia

  1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania ze Strony www.krainaopon.pl
  2. Administrator – podmiot zarządzający stroną www.krainaopon.pl. Administratorem strony jest firma Grykar Grzegorz Gryka, z siedzibą w Plewiskach, ul. Bazyliowa 12/1, 62-064 Plewiska, NIP 972-11-45-294 (w skrócie Grykar).
  3. Sklep internetowy – część strony internetowej udostępniona dla Użytkowników, umożliwiająca po zarejestrowaniu i zalogowaniu dostęp do indywidualnego Konta, a także wgląd, edycję oraz wprowadzanie własnych danych do systemu.
  4. Użytkownik – konsument lub podmiot gospodarczy, który wyraził zgodę na treść niniejszego Regulaminu oraz korzysta ze Strony i Sklepu internetowego Grykar.

 

II Ochrona prywatności

  1. Użytkownik korzystając ze Sklepu internetowego Grykar podaje swoje dane osobowe lub dane firmy.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Grykar jako Administratora ww. danych wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem Sklepu internetowego oraz ze świadczonymi usługami oraz sprzedażą.
  3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Grykar poprzez pocztę elektroniczną oraz sms.
  4. Administrator danych nie przekazuje ich podmiotom trzecim.
  5. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Grykar swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U.nr 133 poz.883).
  6. Użytkownik ma prawo wglądu do wszelkich umieszczonych przez siebie w Sklepie internetowym Grykar danych, ich zmiany, a także usunięcia danych z bazy.

 

III Odpłatność

  1. Korzystanie ze Sklepu internetowego Grykar jest całkowicie bezpłatne.

IV Zwroty i reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty doręczenia/odbioru zamówienia.
 2. Po odebraniu towaru kupujący może od umowy odstąpić, składając oświadczenie na piśmie oraz dokonując zwrotu towaru w terminie 14 dni od dnia odebrania zamówienia. Towar musi być w stanie nienaruszonym, nie może być używany, zabrudzony, nie może nosić żadnych znamion użytkowania. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia zwrotu. Do zwracanego towaru musi być dołączony dowód zakupu (oryginał faktury lub paragon) oraz numer rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze. Przelew następuje w terminie 14 dni od daty zwrotu towaru na adres Grykar Grzegorz Gryka, ul. Reknicka 1, 61-065 Poznań, przelewem na wskazany przez klienta rachunek bankowy. Koszty zwrotu przesyłki (ze sklepu do klienta, od klienta do sklepu) oraz prowizję bankową, ponosi Klient (zamawiający towar).
 3. Przed odbiorem i zapłatą za zamówiony towar, klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy przesyłka jest zgodna z zamówieniem oraz czy nie jest uszkodzona. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności w przesyłce lub w sytuacji gdy przesyłka została uszkodzona prosimy o odmowę przyjęcia paczki od kuriera i podpisanie protokołu zwrotnego/reklamacyjnego.
 4. Rezygnacja ze zrealizowanego już zamówienia oraz nie przyjęcie towaru zgodnego z zamówieniem jest równoznaczne ze zgodą na pokrycie kosztów transportu ze sklepu internetowego do klienta oraz od klienta do sklepu internetowego.
 5. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon), który należy dołączyć do formularza zwrotu/reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty doręczenia towaru na adres: Grykar, ul.Reknicka 1, 61-065 Poznań.
 6. W przypadku pozytywnego dla Państwa rozstrzygnięcia, zwrot kosztów wadliwego towaru ponosi sklep internetowy Grykar.
 7. Jeżeli reklamacja nie została uznana i nie zgadzacie się Państwo z takim werdyktem, przysługuje Wam prawo odwołania i powołania niezależnego rzeczoznawcy w celu dochodzenia swoich roszczeń.

IV Realizacja zamówienia

 1. Sklep internetowy Grykar przyjmuje zamówienia w sposób ciągły. Dowodem złożenia zamówienia jest otrzymanie wiadomości e-mail z przydzielonym numerem zamówienia. W przypadku braku adresu e-mail skontaktujemy się z Państwem telefonicznie celem potwierdzenia realizacji zamówienia.
 2. Automatyczne przyjęcie zamówienia nie jest równoznaczne z potwierdzeniem jego realizacji.
 3. Zamówienie staje się wiążące dla klienta w momencie, gdy sklep internetowy potwierdzi gotowość realizacji zamówienia.
 4. Sklep internetowy Grykar dołoży wszelkich starań, by zrealizować zamówienie klienta w możliwie jak najszybszym terminie. W okresach szczytu sezonowego (wiosenna i zimowa wymiana opon) możliwe jest wydłużenie czasu realizacji zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia w Sklepie internetowym oraz dokonaniu płatności otrzymają Państwo informację pocztą e-mail lub telefonicznie, w jakim czasie zamówienie zostanie zrealizowane. Z uwagi na niedostępność towaru u dystrybutorów, sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia, a także prawo do zaproponowania klientowi alternatywnego produktu o możliwie zbliżonych parametrach użytkowych i cenowych. W takim wypadku skontaktujemy się z państwem e-mail-owo lub telefonicznie.
 6. Z chwilą złożenia zamówienia dane osobowe klienta chronione są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r., Dz.U. nr 133, poz. 883. Zobowiązujemy się do wykorzystywania zgromadzonych w ten sposób informacji zgodnie z punktem 7 regulaminu.
 7. Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu zamówienia, obsługi posprzedażowej (reklamacji) i w celach promocyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883.
 8. O wszelkich zmianach w zamówieniu klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną e-mail lub telefonicznie. Klient otrzyma szczegółowe informacje na temat postępów w realizacji złożonego zamówienia.
 9. Towar można odebrać osobiście w serwisie opon Grykar zlokalizowanym przy ul. Reknickiej 1 w Poznaniu (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu odbioru zamówienia). Towar wysyłamy także za pośrednictwem firm kurierskich.
 10. Użytkownik sklepu internetowego Grykar akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu w momencie dokonania zamówienia.

V Odpowiedzialność

  1. Grykar nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty poniesione przez Użytkownika wynikłe z korzystania ze Sklepu internetowego, a szczególności za straty materialne, finansowe lub utracone korzyści, a także za brak dostępu do systemu wynikającego z przerwy technicznej bądź awarii.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z Konta i Sklepu internetowego przez Użytkownika.

 

VI Prawa autorskie

  1. Materiały udostępnione w Sklepie internetowym wykorzystywać można jedynie na własny użytek, w celach niekomercyjnych.
  2. Wygląd strony, wszystkie opisy, dane, pliki graficzne i ten regulamin są własnością firmy Grykar. Kopiowanie i wykorzystywane w celach innych niż niekomercyjne i na własny użytek, bez zgody firmy Grykar narusza prawa autorskie i będzie traktowane jako przestępstwo gospodarcze.
  3. W przypadkach, gdy materiały udostępniane w Sklepie internetowym bądź na stronie www.krainaopon.pl należą do innych podmiotów – wykorzystywane są one wyłącznie za ich zgodą i także są chronione prawem autorskim.

 

VII Postanowienia końcowe

  1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest dobrowolne i równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
  2. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  3. Regulamin obowiązuje od dnia 10.05.2019 r.